Složení realizačního týmu MAP III

Administrativní tým

 • Bc. Dagmar Bodláková, manažerka projektu
 • Karolína Dürrová, finanční manažerka

Odborný tým

 • Mgr. Jana Korecká, odborná garantka
 • Ing. Zdeněk Vrška, odborný garant
 • Mgr. Petr Anděl, Ph.D., odborný garant
 • PhDr. Jan Hauser, evaluátor
 • Mgr. Radmila Jedličková, vedoucí pracovní skupiny pro financování
 • Mgr. Libuše Daňhelková, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti
 • Mgr. Martina Zajíčková, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti
 • Mgr. Libor Šrámek, vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti
 • Mgr. Jan Horkel, vedoucí pracovní skupiny pro digitalizaci vzdělávání
 • Ing. Pavel Seleši, PR specialista, pracovní skupiny
 • Mgr. Jana Frischmannová, členka pracovní skupiny
 • Ing. Kateřina Nedbalová, členka pracovní skupiny

 

Organizační struktura řídícího výboru projektu MAP III

 

Organizační struktura realizačního týmu projektu MAP III

Kontaktní e-mail: praha5.map@gmail.com