Složení realizačního týmu MAP III

Administrativní tým

 • Mgr. Petr Anděl, Ph.D., manažer projektu
 • Ing. Daniela Blažková, finanční manažerka

Odborný tým

 • Mgr. Jana Korecká, odborná garantka
 • Ing. Zdeněk Vrška, odborný garant
 • Mgr. Petr Anděl, Ph.D., odborný garant
 • PhDr. Jan Hauser, evaluátor
 • Mgr. Radmila Jedličková, vedoucí pracovní skupiny pro financování
 • Mgr. Libuše Daňhelková, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti
 • Mgr. Martina Zajíčková, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti
 • Mgr. Libor Šrámek, vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti
 • Mgr. Jan Horkel, vedoucí pracovní skupiny pro digitalizaci vzdělávání
 • Anežka Ditrichová, členka pracovní skupiny pro digitalizaci vzdělávání
 • Ing. Pavel Seleši, PR specialista, pracovní skupiny
 • Ing. Kateřina Nedbalová, členka pracovní skupiny

Složení řídícího výboru MAP III

 • Mgr. Jana Korecká, předsedkyně ŘV MAP III, odborný garant RT MAP III

 • Mgr. Petr Anděl, Ph. D., manažer projektu MAP III/RT MAP III

 • Bc. Alena Janďourková, ÚMČ Praha 5, radní pro školství

 • Ing. Zdeněk Vrška, odborný garant RT MAP III

 • Ing. Kateřina Nedbalová, člen PS pro financování RT MAP III

 • Mgr. Jana Kudrnová, ÚMČ Praha 5, vedoucí OSPOD

 • Ing. Daniela Blažková, finanční manažer projektu RT MAP III

 • Mgr. Radmila Jedličková, vedoucí PS pro financování RT MAP III

 • Mgr. Libuše Daňhelková, vedoucí PS pro rozvoj matematické gramotnosti RT MAP III

 • Mgr. Libor Šrámek, vedoucí PS pro rovné příležitosti RT MAP III

 • Mgr. Jan Horkel, vedoucí PS pro digitalizaci vzdělávání RT MAP III

 • Ing. Pavel Seleši, člen PS RT MAP III

 • Mgr. Martina Zajíčková, vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti RT MAP III

 • Lenka Bohuslavová, Dis., ředitelka MŠ

 • Jitka Fleková, vychovatelka školní družiny

 • Mgr. Bc. Filip Kuchař, PedF UK/iKAP II

 • Mgr. MgA. Petra Martinovská, Magistrát hl. m. Prahy/KAP

 • Jiří Dušek, zástupce NPI ČR

 • PhDr. Helena Volechová, ředitelka CSOP
 • Ing. Vojtěch Fröhlich, ředitel ZUŠ Popelka
 • Hana Chramostová, ředitelka Montessori školy Andílek, o.p.s.
 • Veronika Soukenková, zástupce rodičů, ZŠ Kořenského
 • Mgr. Marie Mertová, ředitelka DDM Praha 5

 

Seznam členů pracovních skupin MAP III – aktualizace k 1. 7. 2023

Pracovní skupina pro financování – vedoucí PS Mgr. Radmila Jedličková, ředitelka ZŠ a MŠ Grafická

 • Mgr. Jana Korecká, odborný garant MAP III, vedoucí odboru školství MČ Praha 5
 • Ing. Zdeněk Vrška, odborný garant MAP III, vedoucí oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Ing. Kateřina Nedbalová, člen PS pro financování MAP III, oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Mgr. Petr Anděl, Ph.D., manažer projektu MAP III
 • Ing. Daniela Blažková, finanční manažerka MAP III, oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Mgr. Libuše Daňhelková, vedoucí PS pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III, ředitelka ZŠ a MŠ Kořenského
 • Mgr. Libor Šrámek, vedoucí PS pro rovné příležitosti MAP III, ředitel FZŠ Drtinova
 • Mgr. Jan Horkel, vedoucí PS pro digitalizaci vzdělávání MAP III, ředitel ZŠ Pod Žvahovem
 • Mgr. Martina Zajíčková, vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti MAP III
 • Ing. Pavel Seleši, člen PS MAP III, ředitel ZŠ Waldorfská
 • Anežka Ditrichová, člen PS pro digitalizaci vzdělávání MAP III

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka – vedoucí PS Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka ZŠ a MŠ Kořenského

 • Mgr. Jana Korecká, odborný garant MAP III, vedoucí odboru školství MČ Praha 5
 • Ing. Zdeněk Vrška, odborný garant MAP III, vedoucí oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Ing. Kateřina Nedbalová, člen PS pro financování MAP III, oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Mgr. Petr Anděl, Ph.D., manažer projektu MAP III
 • Ing. Daniela Blažková, finanční manažerka MAP III, oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Mgr. Martina Zajíčková, vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti MAP III, učitelka ZŠ a MŠ Grafická
 • Mgr. Libor Šrámek, vedoucí PS pro rovné příležitosti MAP III, ředitel FZŠ Drtinova
 • Mgr. Jan Horkel, vedoucí PS pro digitalizaci vzdělávání MAP III, ředitel ZŠ Pod Žvahovem
 • Mgr. Radmila Jedličková, vedoucí PS pro financování MAP III, ředitelka ZŠ a MŠ Grafická
 • Ing. Pavel Seleši, člen PS MAP III, ředitel ZŠ Waldorfská
 • Anežka Ditrichová, člen PS pro digitalizaci vzdělávání MAP III

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka – vedoucí PS Mgr. Martina Zajíčková, učitelka ZŠ Grafická

 • Mgr. Jana Korecká, odborný garant MAP III, vedoucí odboru školství MČ Praha 5
 • Ing. Zdeněk Vrška, odborný garant MAP III, vedoucí oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Ing. Kateřina Nedbalová, člen PS pro financování MAP III, oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Mgr. Petr Anděl, Ph.D., manažer projektu MAP III
 • Ing. Daniela Blažková, finanční manažerka MAP III, oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Mgr. Libuše Daňhelková, vedoucí PS pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III, ředitelka ZŠ a MŠ Kořenského
 • Mgr. Libor Šrámek, vedoucí PS pro rovné příležitosti MAP III, ředitel FZŠ Drtinova
 • Mgr. Jan Horkel, vedoucí PS pro digitalizaci vzdělávání MAP III, ředitel ZŠ Pod Žvahovem
 • Mgr. Radmila Jedličková, vedoucí PS pro financování MAP III, ředitelka ZŠ a MŠ Grafická
 • Ing. Pavel Seleši, člen PS MAP III, ředitel ZŠ Waldorfská
 • Anežka Ditrichová, člen PS pro digitalizaci vzdělávání MAP III

Pracovní skupina pro rovné příležitosti – vedoucí PS Mgr. Libor Šrámek, ředitel FZŠ Drtinova

 • Mgr. Jana Korecká, odborný garant MAP III, vedoucí odboru školství MČ Praha 5
 • Ing. Zdeněk Vrška, odborný garant MAP III, vedoucí oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Ing. Kateřina Nedbalová, člen PS pro financování MAP III, oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Mgr. Petr Anděl, Ph.D., manažer projektu MAP III
 • Ing. Daniela Blažková, finanční manažerka MAP III, oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Mgr. Martina Zajíčková, vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti MAP III, učitelka ZŠ a MŠ Grafická
 • Mgr. Libuše Daňhelková, vedoucí PS pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III, ředitelka ZŠ a MŠ Kořenského
 • Mgr. Jan Horkel, vedoucí PS pro digitalizaci vzdělávání MAP III, ředitel ZŠ Pod Žvahovem
 • Mgr. Radmila Jedličková, vedoucí PS pro financování MAP III, ředitelka ZŠ a MŠ Grafická
 • Ing. Pavel Seleši, člen PS MAP III, ředitel ZŠ Waldorfská
 • Anežka Ditrichová, člen PS pro digitalizaci vzdělávání MAP III

Pracovní skupina pro digitalizaci vzdělávání – vedoucí PS Mgr. Jan Horkel, ředitel ZŠ Pod Žvahovem

 • Mgr. Jana Korecká, odborný garant MAP III, vedoucí odboru školství MČ Praha 5
 • Ing. Zdeněk Vrška, odborný garant MAP III, vedoucí oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Ing. Kateřina Nedbalová, člen PS pro financování MAP III, oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Mgr. Petr Anděl, Ph.D., manažer projektu MAP III
 • Ing. Daniela Blažková, finanční manažerka MAP III, oddělení EU fondů a dotací MČ Praha 5
 • Mgr. Martina Zajíčková, vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti MAP III, učitelka ZŠ a MŠ Grafická
 • Mgr. Libuše Daňhelková, vedoucí PS pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III, ředitelka ZŠ a MŠ Kořenského
 • Mgr. Libor Šrámek, vedoucí PS pro rovné příležitosti MAP III, ředitel FZŠ Drtinova
 • Mgr. Radmila Jedličková, vedoucí PS pro financování MAP III, ředitelka ZŠ a MŠ Grafická
 • Ing. Pavel Seleši, člen PS MAP III, ředitel ZŠ Waldorfská
 • Anežka Ditrichová, člen PS pro digitalizaci vzdělávání MAP III

 

 

 

Kontaktní e-mail: praha5.map@gmail.com